مرکز آموزش زبان انگلیسی
مرکز آموزش زبان انگلیسی

کدام گزینه صحیح می باشد؟

(جواب خود را در قسمت نظرات ثبت نمایید)

A- John is .......... than his sister.

a) old         b) as old as         c) older            d) the oldest

 

و اما پاسخ درست:

گزینه ی صحیح C می باشد.

آفرین به کسایی که جواب صحیح دادن و آفرین به همه ی دوستانی که دنبال کسب علم هستن و توی این پرسش و پاسخ شرکت کردن.

و اما برای روشن تر شدن جواب در این قسمت واستون مطالب مفید و کاملی راجب صفت قرار میدم(مربوط به درس سوم و چهارم اول متوسطه هست)و امیدورام از این مطالب استفاده کنید.حتی کسانی که جواب درست دادن پیشنهاد می کنم این مطالب رو مطالعه کنید و مطمئنم خوشتون میاد و توی یادگیری زبان این مباحث بسیار کارآرایی دارن و مهم هستن.


ا لف- سا ختا رas + adj + as : هرگاه دو ا سم ( ا نسا ن یا شئى ) دا را ى یک صفت با شند و صفت مورد نظر به طورمساوى درآ ن دو وجود دا شته با شد ، ا ز سا ختار as + adj + as     ا ستفاد ه مى کنیم .
Ali is as tall as Hassan.
ب- صفت تفضیلى ( برتر)”Comprative Adjective” : هر گاه دو ا سم (ا نسا ن یا شئى) دا را ى یک صفت با شند و یکى ا ز آ نها، صفت مورد نظر را بیش از د یگرى دا شته با شد برا ى بیان ا ین برترى ا ز صفت تفضیلى یا  برتر ا ستفا ده مى کنیم.

برای دیدن بقیه مطالب به ادامه مطلب برید:


صفات تفضیلی و عالی

  صفت تفضیلی برتر

این صفت، برتری یک شخص و یا یک شیء را بیان می کند نسبت به شخص یا شیء دیگر.

+er+ than صفت یک بخشی

صفتها را به دو بخش تقسیم می کنیم: صفتهای یک بخشی و یا یک سیلابی و صفتهای چند بخشی. اگر صفت یک بخشی باشد کافی است که er به آن اضافه کنیم و بدنبال آن than را قرار بدهیم.

1. John is .......... than his sister.

a) old         b) as old as         c) older *            d) the oldest

 

از گزینه b نمی توان استفاده کرد چون در این جمله than آمده است.

2.  The woman is.............the man.

a) younger                   b) the youngest

c) young                     d) younger than *

 

3.   The car is .......... the bus

a) newer              b) the newest          c) new           d) newer than

 

4.  The dictionary is .......... the book.

a) large than *                          b) the largest

c) large                                    d) larger  صفت تفضیلی برتر

اگر صفت چند بخشی باشد از این ساختار استفاده می کنیم:

More + صفت چند بخشی  + than

 

1. This problem is............than that problem.

a) more difficult *                     b) difficult

c) as difficult as                        d) the most difficult

 

2.This garden is ............ than his garden.

a) beautiful                      b) as beautiful

c) more beautifully           *d) more beautiful

 

 

در این تست از قسمت c نمی توان استفاده کرد، چون فعل تفضیلی است و ما اینجا باغ را تفضیل می کنیم نه فعل را.

3.  A chair is ............. than a bench.

a) comfortable                 b) as comfortable

c) more comfortable         d) more comfortable *

 

4.  A watch is ............... than a pen.

a) expensive                           b) as expensive as

c) more expensive *                d) more expensive

 

 

 صفت عالی (ترین)

این صفت برتری یک شخص و یا یک شیء را نسبت به چند بخش و یا چند شیء بیان می کند. اگر صفت یک بخشی باشد از این فرمول استفاده می کنیم.

The صفت یک بخشی + + est

 

1. January is ................ month of the year.

a) Colder than                       b) as cold as

c) the coldest  *                      d) coldest

 

2. John is ............. boy in his family

a) shorter                      b) the shortest

c) as shorter as              d) shortest

 

3. This are gallery is ................ one in our city

a) old         b) older than          c) the oldest           d) as old as

 

4. This chapter is .................. one in this book.

*a) the easiest                              b) as easy as

c) easier than                                d) easy

 

 

 صفت عالی (ترین)

اگر صفت چند بخشی باشد در صفت عالی از فرمول زیر استفاده می شود.

 The+  most  صفت چند بخشی +

 

1.This chair is...........chair in the whole house.

 a) comfortable                               b) more comfortable

*c) the most comfortable                d) as comfortable as

 

2.This park is .......... park in their city.

*a) the most beautiful                    b) more beautiful

  c) beautiful                                  d) as beautiful as

 

3.This story is ...........story in the book.

a) the most difficult *                     b) difficult

c) as difficult as                             d) more difficult

 

4.This lesson is ............... lesson in our book.

a) the most important*                b) important

c) more important                       d) as important as

 

۱۳٩۱/٤/۱٤ | ۱۱:٢٦ ‎ق.ظ | معلم | نظرات ()

درباره وبلاگ

سلام.اینجانب یحیی عسکرزاده با هدف ارتقای سطح علمی و ایجاد ارتباط با دوستان در فضای مجازی تارنمای " مرکز آموزش زبان انگلیسی " را راه اندازی کرده ام. امیدوارم با همکاری و کمک دوستان و زبان دوستان بتونم مطالب مفیدی براتون قرار بدم.
نويسندگان
لینک دوستان

موضوعات وب
امکانات وب