ضمایر انعکاسی(Reflexive Pronouns)

ضمایر انعکاسی نوع خاصی از ضمایر هستند که معمولا در جملاتی استفاده میشوند که فاعل و مفعول آنها یکی است. این ضمایر هیچگاه نقش فاعلی ندارند. هر ضمیر شخصی (یا ضمیر فاعلی)، ضمیر انعکاسی منحصر به فردی دارد:

 

ضمیر انعکاسی (Reflexive Pronoun)

ضمیر شخصی (Personal Pronoun)

Myself

I

Yourself

You

Himself

He

Herself

She

Itself

It

Ourselves

We

Yourselves

You

Themselves

They

 

کاربرد: در موارد زیر از ضمایر انعکاسی استفاده میشود:

 

الف- زمانیکه فاعل جمله و مفعول آن یکی باشند:

 

I hurt myself.

They called themselves "Modern Talking".

John shot himself.

 

ب- به عنوان مفعول غیرمستقیم (مفعولی که بعد از حرف اضافه می آید) و به فاعل برمیگردد:

 

I bought a book for myself.

She did it by herself.

The man was talking to himself.

 

ج- زمانیکه میخواهیم بر انجام کاری توسط کسی تأکید کنیم (بر فاعل جمله تأکید کنیم):

 

I'll do it myself. (No one else will help me).

They ate all the food themselves. (No one else had any.)

 

نکته: زمانیکه ضمیر انعکاسی در "انتهای جمله" و "پس از حرف اضافه by" بیاید، ترکیب ایجادشده به معنی "به تنهایی" خواهد بود.

 

We cleaned the house by ourselves.

برای ورود به بخش تمرینات پیشرفته مربوط به این مبحث کلیک کنید:

تمرین شماره 1

تمرین شماره 2

/ 4 نظر / 104 بازدید
محمدحسین معرفت

سلام >>>>>این متن بسیارمفیدبودامیدوارم موفق باشید

fatemeh

hi it was so great tankyou

mina

Amazing [قلب]

seyyed

باسلام وخسته نباشید بسیار عالی خسته نباشید ممنونم ز سایت عالی شما لطفا امکان جستجوی پیشرفه هم بگذارید