گرامر زبان انگلیسی اول دبیرستان

گرامر زبان انگلیسی اول دبیرستان
درس اول
had to ، couldn’t


گرامر یا دستور زبان این درس شامل دو بخش است. قسمت اول آن درباره کاربرد فعل کمکی couldn’t (گذشته cant) و قسمت دوم آن درباره کاربرد had to می باشد. در زیر به شرح این دو قسمت می پردازیم.


1 – شما قبلاً با فعل کمکی can به معنای توانستن و اجازه داشتن آشنا شده اید. فعل کمکی can را همراه not به صورت کامل و یا شکل مخفف آن cant جهت منفی کردن به کار می برند.
I can speak English.
 
‌من می توانم انگلیسی صحبت کنمI cant speak English.
من نمی توانم انگلیسی صحبت کنم (حالت منفی )2 – گذشته فعل کمکی can ، فعل کمکی could می باشد. فعل کمکی could را همراه not به صورت کامل و یا شکل مخفف آن couldn’t جهت منفی کردن به کار می برند.

I could speak English last year.
من پارسال می توانستم انگلیسی صحبت کنم


I couldn’t speak English last year.
من پارسال نمی توانستم انگلیسی صحبت کنم (حالت منفی )3 – برای سؤالی ساختن با could، باید could را به ابتدای جمله بیاوریم.

آیا شما پارسال می توانستید انگلیسی صحبت کنید؟ (حالت سؤالی)
Could you speak English last year?4 – شما قبلاً با فعل کمکی must به معنای اجبارداشتن که برای زمان حال و آینده به کار می رود، آشنا شده اید. برای بیان بایستن یا اجبار داشتن در گذشته از فعل کمکی had to استفاده می کنیم. در جمله پس از must‌ یا had to فعل به صورت ساده (مصدر بدون to) به کار می رود.او باید امروز به مدرسه برود . (زمان حال)
She must go to school today.او باید دیروز به مدرسه می رفت. (زمان گذشته)
She had to go to school yesterday.من باید سؤالات پاسخ بدهم . (زمان حال)
I must answer the questions.من باید دیشب به سؤالات پاسخ می دادم (زمان گذشته)
I had to answer the questions last night.

5- به جدول زیر توجه کنید.گذشته حال


can → Could


کاربرد زبان

«پرسیدن اسم کسی»
Asking somones name


1 – A : Excuse me ,Are you Henry?
ببخشید، آیا شما هنری هستید ؟


B : Yes , And what's your name?
بله و اسم شما چیست؟


A : I'm John.
من جان هستمOn the phone
روی خط تلفن


2- A : May I speak to Mr. Amini?
می توانم با آقای امینی صحبت کنم ؟


B: yes, just a moment please.
بله ، لطفاً یک لحظه صبر کنید.Introducing a friend
«معرفی یک دوست »


3 – A : I'd like you to meet my friend Henry. ‌
من میل دارم که شما با دوستم هنری آشنا شوید.


B: Glad to meet you Henry.
‌از دیدارتان خوشبختم هنری


C: Nice to meet you too.
من هم از دیدارتان خوشبختم
تمرین :
پاسخ صحیح را از میان گزینه های داده شده انتخاب کنید .1- I can write English now. I …. Write English 2 years ago.
1) can't
2) couldn't
3) have to
4) didn't have to
2 – please …… to what I say.
1)grow up
2) grow
3)pay for
4) pay ottention
3 – when I ….., I will buy a motor-bicycle.
1) become
2) pay attention
3)grow up
4) grow
4 – we need some ….. for the salad.
1) milk
2) tomatoes
3) flowers
4) water
5 – she…… pay for dinner last dinner last night.
1) has to
2) have to
3) had to
4) must
6 – The old man was sick. He….. see a doctor.
1) had to
2) must
3) should
4) has to
7 – They didn’t have a car. They had to … a taxi.
1) take
2) takeing
3) took
4) taken
8 – Ali is very tired. He …. Rest at home.
1) have to
2) could
3) has to
4) souldn't
9 – I can play ping – pong now. I …. Play ping – pong before.
1) can't
2) shouldn't
3) couldn't
4)mustn't
10 – They didn't have enough money so they … buy that car.
1) had to
2) can't
3) mustn't
4) couldn't


پاسخ :
2=1
2=2
3=3
2=4
3=5
1=6
1=7
3=8
3=9
۴=۱۰
 
 
درس دوم
کاربرد it به عنوان فاعل ، Shouldگرامر یا دستور زبان این درس درباره «استفاده از It به عنوان فاعل جمله و کاربرد should در جملات انگلیسی می باشد که در زیر به شرح آن می پردازیم.


1 – شما قبلاً با It به معنای «آن» یا «او» به عنوان ضمیر آشنا شده اید. اکنون در این درس می بینید که It می تواند به عنوان فاعل جمله به کار رود. مانند

روز سردی است .
It is a cold day.


چیدن گل کار مشکلی است.

It is hard to pick the flower.2 – It همراه مشتقات فعل be و یک عبارت اسمی ، یک صفت یا یک فعل مانند rain، snow و غیره به کار می رود. به چند مثال توجه کنید.

It isn't very late.

‌خیلی دیر شده است.


It is raining.

‌باران می بارد.


It is 5 o'clock.

ساعت 5 است


It is easy to learn English.

یاد گرفتن انگلیسی کار آسانی است .3 – دقت کنید که در این جمله ها It‌معنای واقعی ندارد و فقط برای این به کار می رود که جای فاعل را در جمله پر کند. بنابراین آن را معنی نمی کنیم. مانند :

وقت ناهار است .
It is time for lunch.


برای معنی کردن جمله فوق نمی گوییم «آن وقت ناهار است» بلکه می گوییم «وقت ناهار است».4 – شما در درس قبل با فعل ( must = باید) آشنا شدید. در این درس با فعل کمکی should به معنای بایستن نیز اشنا می شوید. Should معنای بایستن و اجبار را می رساند ولی مثل فعل must به معنای جبر و قانون نیست بلکه یک وظیفه اخلاقی را می رساند . یا کاری که اگر انجام شود بهتر است. به عبارت دیگر sould , must هر دو به معنای «باید» هستند. ولی should از must‌ ضعیف تر است.


او باید امشب مطالعه کند
He should study tonight.
5 – بعد از فعل کمکی should فعل اصلی به صورت ساده (مصدر بدون to) به کار می رود.

She is sick today. She should stay in bed.او امروز بیمار است. او باید در رختخواب بماند.6 – برای سؤالی ساختن با should باید should را به اول جمله بیاوریم ؟


آیا او باید امشب مطالعه کند؟
should he study tonight ?
7- برای منفی ساختن از should not و یا مخفف آن shouldn't ‌استفاده می کنیم.


آنها نباید کلاس را ترک کنند.
They shouldn't leave the class.
کاربرد زبان

«دریافتن درباره اشخاص»
finding out about people


شما اهل کجا هستید؟

A – where do you came from?


من اهل ژاپن هستم .

B- I come from japan .


شغل شما چیست؟

A- what do you do ?


من یک معلم هستم .

B- I'm a teacher.


آدرس شما چیست؟

A – what's your address?


خیابان آزادی شماره 172

B - 172 Azadi Avenue.


تمرین
پاسخ صحیح را از میان گزینه های داده شده انتخاب کنید.

1 – what time is it ?"……… is 10 o'clock.
1) this
2) that
3) it
4) the

2 – what day is today?" ……..is Sunday."
1) this
2) that
3) it
4) _

3 – How far is …….from here to your school?
1) it
2) this
3) these
4) that

4 – who is on the phone? "………is me ".
1) it
2) she
3) he
4) that

5 – It is ………….today.
1) rain
2)cloudy
3)snow
4)wind

6- They should …….early today morning.
1) get up
2) to get up
3) pot up
4) getting up

/ 179 نظر / 3585 بازدید
نمایش نظرات قبلی
MOHAMMAD

VERY GOOD

student

[لبخند] mamnon kheyli behem komak kard

معصومه

عالی بود مممنون[گل][دست]

نگین

خیلی خیلی عااااااااااااااااااااالی

امید

خیلی ممنون.برا خرداد و امتحانات میان ترم خوندمش و نمره دلخواهو گرفتم.ممنون

امید

اینهههههه

هما

ممنونم

شقایق

سلام مطالب خوب بودن اما نکات تستیه زیادی نداشتن ممنون میشم نکاته بیشتری بذارید و بازم تشکر

few

خیلی ممنون و متشکریم

مهدیس

سلام.خیلی عالییییییییییییی ومفید بود مرسی[لبخند][دست]