تبدیل جملات سوالی مستقیم به غیر مستقیم

ب) تبدیل جملات سوالی مستقیم که با یکی از کلمات استفهامی مانند where و what و غیره سوالی شده باشند به جملات غیر مستقیم:


1_ فعل ناقل تبدیل به ask یا inquire می شود


2_ کلمه that حذف می گردد


3_ جمله مستقیم با کلمات استفهام آغاز می گردند


4_ فرم سوالی جمله تبدیل به فرم خبری شده و علامت سوال حذف می گردد و زمان جمله یک زمان به عقب بر می گردد


مثال:
مستقیم

He said to me, "what time do you get up every day?"

غیر مستقیم

He asked me what time i got up every day.

مستقیم

She said, "where is mary going now?"

غیر مستقیم

She asked where mary was going then.

مستقیم

He said to his brother, "why did you break the glass?"

غیر مستقیم

He asked his brother why he had broken the glass.


source:abbas farzam

/ 5 نظر / 334 بازدید
سلام که نام خداست

خدایش نمیدونم چی بگم هم بابت چت و هم بابت این پست مشکل من تو معنی مستقیم و غیر مستقیمه تازه استادم میگه بخاطر مودبانه بودن موضوع استفاده میکنیم مرسی آقا معلم

یغما

سلام خیلی خوب بود...اگه میشه برای اینکه مخاطب های بیشتری را جذب کنه از خط درشت استفاده کنید تا بهتر بتونیم بخونیم.....

fatemeh

[چشمک]خیلی خوب بود مر30

نگین

[نیشخند]اگه میشه اهنگشو بر دارین تا تمرکز بیشتری داشته باشیم

مصی

خوب بود