صفت د زبان انگلیسی

صفات تفضیلی و عالی

  صفت تفضیلی برتر

این صفت، برتری یک شخص و یا یک شیء را بیان می کند نسبت به شخص یا شیء دیگر.

+er+ than صفت یک بخشی

صفتها را به دو بخش تقسیم می کنیم: صفتهای یک بخشی و یا یک سیلابی و صفتهای چند بخشی. اگر صفت یک بخشی باشد کافی است که er به آن اضافه کنیم و بدنبال آن than را قرار بدهیم.

1. John is .......... than his sister.

a) old         b) as old as         c) older *            d) the oldest

 

از گزینه b نمی توان استفاده کرد چون در این جمله than آمده است.

2.  The woman is.............the man.

a) younger                   b) the youngest

c) young                     d) younger than *

 

3.   The car is .......... the bus

a) newer              b) the newest          c) new           d) newer than

 

4.  The dictionary is .......... the book.

a) large than *                          b) the largest

c) large                                    d) larger  صفت تفضیلی برتر

اگر صفت چند بخشی باشد از این ساختار استفاده می کنیم:

More + صفت چند بخشی  + than

 

1. This problem is............than that problem.

a) more difficult *                     b) difficult

c) as difficult as                        d) the most difficult

 

2.This garden is ............ than his garden.

a) beautiful                      b) as beautiful

c) more beautifully           *d) more beautiful

 

 

در این تست از قسمت c نمی توان استفاده کرد، چون فعل تفضیلی است و ما اینجا باغ را تفضیل می کنیم نه فعل را.

3.  A chair is ............. than a bench.

a) comfortable                 b) as comfortable

c) more comfortable         d) more comfortable *

 

4.  A watch is ............... than a pen.

a) expensive                           b) as expensive as

c) more expensive *                d) more expensive

 

 

 صفت عالی (ترین)

این صفت برتری یک شخص و یا یک شیء را نسبت به چند بخش و یا چند شیء بیان می کند. اگر صفت یک بخشی باشد از این فرمول استفاده می کنیم.

The صفت یک بخشی + + est

 

1. January is ................ month of the year.

a) Colder than                       b) as cold as

c) the coldest  *                      d) coldest

 

2. John is ............. boy in his family

a) shorter                      b) the shortest

c) as shorter as              d) shortest

 

3. This are gallery is ................ one in our city

a) old         b) older than          c) the oldest           d) as old as

 

4. This chapter is .................. one in this book.

*a) the easiest                              b) as easy as

c) easier than                                d) easy

 

 

 صفت عالی (ترین)

اگر صفت چند بخشی باشد در صفت عالی از فرمول زیر استفاده می شود.

 The+  most  صفت چند بخشی +

 

1.This chair is...........chair in the whole house.

 a) comfortable                               b) more comfortable

*c) the most comfortable                d) as comfortable as

 

2.This park is .......... park in their city.

*a) the most beautiful                    b) more beautiful

  c) beautiful                                  d) as beautiful as

 

3.This story is ...........story in the book.

a) the most difficult *                     b) difficult

c) as difficult as                             d) more difficult

 

4.This lesson is ............... lesson in our book.

a) the most important*                b) important

c) more important                       d) as important as

 

/ 32 نظر / 696 بازدید
نمایش نظرات قبلی
milad.r

چون این چند وقت سخت مشغول درس خوندنم کمتر میام تو نت. اگه دقت میکردی اون پایین نوشتم دیر اومدم. من ......... گریه ..... تازه سوالش نکته خاصی نداشت مثل سوال قبلیه نبود. من احتیاج به گل ندارم چون خودم به اندازه کافی گل هستم همش مال خودت.[خنده]

فاطمه

اولا منم بهت گل ندادم... دوما منم اون حرفی که زدم شوخی بود.. میدونم سوالش راحت بود تو جدی گرفتی شروع کردی ...

milad.r

[لبخند] no problem i kidded 2

فاطمه

[نیشخند] اشتی

متی مخفف مهدی

منم درست جواب دادم حالا آمادم که برم انگلیس[لبخند][تایید]

متی مخفف مهدی

استاد گلم نرم افزار کامپیوتری نیست 3سوته یادم بده؟ من ضعیفم[گریه]

خیلی خوب بود مخصوصا اون سوالی که داده بودید

خیلی خوب بود مخصوصا اون سوالی که داده بودید

,مهرابی

سلام همکار گرامی ! سایت پربار و مطالب بسیار مفید و به درد بخورتون منو وادار کرد که از مطالبتون توی وبم برای استفاده دانش آمو زانم قرار بدم ! یعنی دلم نیومد دست خالی وبتونو ترک کنم! البته با ذکر منبع ! Thanks million

باران رحمت

ببخشید من یک چیزی رو نفهمیدم صفات چند بخشی یعنی چه