:ترجمه آهنگ های انگلیسی

Nights of light so soon become
شبهایت تبدیل به چراغهای نورانی خواهد شد
Wild and free I could feel the sun
وحشی و آزاد، می تونستم خورشید رو احساس کنم
Your every wish will be done ,They tell me
بهم می گن به تمام آرزوهایت خواهی رسید

Show me the meaning of being lonely
معنی تنها بودن رو به من نشون بده
Is this the feeling I need to walk with
آیا این همون احساسی هست که باید باهاش کنار بیام
Tell me why
به من بگو چرا
I can’t be there where you are
نمی تونم اونجایی که هستی باشم!
There’s something missing in my heart
(احساس می کنم) چیزی رو تو قلبم گم کردم

Life goes on as it never ends
زندگی بی پایان ادامه پیدا می کنه
Eyes of stone observe the trends
چشمان سرد و بی روح، چرخشش رو تماشا می کنن
They never say forever gains if only

Guilty roads to an endless love
جاده های محکومی وجود دارن که به عشقی بی پایان راه دارن
There’s no control
بی آنکه کنترلی روی اونا داشته باشی
Are you with me now
ایا به چیزهایی که می گم باور داری؟
Your every wish will be done ,They tell me
بهم می گن به تمام آرزوهایت خواهی رسید

Show me the meaning of being lonely
معنی تنها بودن رو به من نشون بده
Is this the feeling I need to walk with
آیا این همون احساسی هست که باید باهاش کنار بیام
Tell me why
به من بگو چرا
I can’t be there where you are
نمی تونم اونجایی که هستی باشم!
There’s something missing in my heart
(احساس می کنم) چیزی رو تو قلبم گم کردم

There’s nowhere to run
جایی برای فرار وجود نداره
I have no place to go
جایی برای رفتن ندارم
Surrender my heart’ body and soul

How can it be you’re asking me
چطور می تونی ازم بخوای
To feel the things you never show
تا چیزهایی رو احساس کنم که هیچوقت بهم نشون ندادی!

You are missing in my heart
جات تو دلم خیلی خالیه
Tell me why
به من بگو چرا
I can’t be there where you are
نمی تونم اونجایی که هستی باشم!

Show me the meaning of being lonely
معنی تنها بودن رو به من نشون بده
Is this the feeling I need to walk with
آیا این همون احساسی هست که باید باهاش کنار بیام
Tell me why
به من بگو چرا
I can’t be there where you are
نمی تونم اونجایی که هستی باشم!
There’s something missing in my heart
(احساس می کنم) چیزی رو تو قلبم گم کردم

Show me the meaning of being lonely (being lonely)
معنی تنها بودن رو به من نشون بده

Is this the feeling I need to walk with
آیا این همون احساسی هست که باید باهاش کنار بیام
Tell me why
به من بگو چرا
I can’t be there where you are
نمی تونم اونجایی که هستی باشم!
There’s something missing in my heart
(احساس می کنم) چیزی رو تو قلبم گم کردم

 

 

 Sting - Shape of My Heart

 دانلود فایل صوتی:

 

(Sting - Shape of My Heart (4.3mb

He deals the cards as a meditation

اون با ورقاش با اندیشه و تفکر بازی می کرد


And those he plays never suspect

و کسایی که باهاش بازی می کردن هیچوقت بهش مظنون نمیشدن

 


He doesn't play for the money he wins

اون بخاطر پول بازی نمیکرد
He doesn't play for the respect

اون برای افتخار و احترام بازی نمیکرد


He deals the cards to find the answer

اون ورق میریخت تا جوابی برای سوالاتش پیدا کنه
The sacred geometry of chance

برای بدست آوردن شانسهای مقدسش

The hidden law of probable outcome

برای قوانین مخفی پیشامدهای احتمالی
The numbers lead a dance

اعداد به چشم اون میرقصیدند

I know that the spades are the swords of a soldier

میدونم که "خالهای پیک" شمشیرهایی هستن برای سربازان
I know that the clubs are weapons of war

میدونم که "خال گیشنیز" اسلحه ای برای جنگه
I know that diamonds mean money for this art

میدونم که اون "خالهای خشت" برای این جادو حکم سرمایه هستن
But that's not the shape of my heart

اما قلب من به این شکل نیست

He may play the jack of diamonds

اون ممکنه که با سرباز خشت بازی کنه
He may lay the queen of spades

ممکنه با بی بی پیک بازی کنه
He may conceal a king in his hand

ممکنه شاهی رو تو دستش پنهان کنه
While the memory of it fades

تا از یاد همه بره-که چنین ورقی تو دستشه

I know that the spades are the swords of a soldier

میدونم که "خالهای پیک" شمشیرهایی هستن برای سربازان
I know that the clubs are weapons of war

میدونم که "خال گیشنیز" اسلحه ای برای جنگه
I know that diamonds mean money for this art

میدونم که اون "خالهای خشت" برای این جادو حکم سرمایه هستن
But that's not the shape of my heart

اما قلب من به این شکل نیست
That's not the shape, the shape of my heart

اما قلب من به این شکل نیست

And if I told you that I loved you

اگه بهت میگفتم که عاشقتم
You'd maybe think there's something wrong

ممکن بود فکر کنی که مشکلی وجود داره
I'm not a man of too many faces

من از اون دسته مردها نیستم که چندین ماسک به صورت زده باشم
The mask I wear is one

من تنها یک ماسک به صورتم زدم-باهات یک رنگم


Those who speak know nothing

اونایی که زیاد حرف میزنن، از هیچ چیز سر در نمیارن
And find out to their cost

و به بهاشون پی میبرن
Like those who curse their luck in too many places

درست مثل کسایی که رو همه چیز شرط بندی می کنن و
And those who fear are lost

کسایی که بخاطر ترس شکست می خورن

I know that the spades are the swords of a soldier

میدونم که "خالهای پیک" شمشیرهایی هستن برای سربازان
I know that the clubs are weapons of war

میدونم که "خال گیشنیز" اسلحه ای برای جنگه
I know that diamonds mean money for this art

میدونم که اون "خالهای خشت" برای این جادو حکم سرمایه هستن
But that's not the shape of my heart

اما قلب من به این شکل نیست


That's not the shape, the shape of my heart

اما قلب من به این شکل نیست

 

 

Diamond Rihana

 

دانلود کلیپ صوتی با حجم بسیار کم و کیفیت مناسب:

http://www.up2www.com/uploads/1384614645121.mp3

hine bright like a diamond

مث یک الماس درخشان میدرخشی

Shine bright like a diamond

مث یک الماس درخشان میدرخشی

Find light in the beautiful sea

نور رو توی اقیانون زیبا پیدا کن

I choose to be happy

خودم انتخاب کردم ک خوشحال باشم

you and I, you and I

منو و تو ، من و تو ..

We’re like diamonds in the sky

مث الماس توی اسمون میدرخشیم

You’re a shooting star I see

تو ستاره ای ک دارم میبینم و هدفت قرار دادی

A vision of ecstasy

به نگاه به وجد اومده ..

When you hold me, I’m alive

وقتی ک بقلم میکنی ، من سرزنده ام

We’re like diamonds in the sky

مث الماس توی اسمون میدرخشیم

I knew that we’d become one right away

میدونستم ک با هم یکی میشیم یه روزی …

Oh, right away

به هر شکلی ک شده

At first sight I left the energy of sun rays

تو همون نگاه اول من بیخیال انرژی خورشید شدم

I saw the life inside your eyes

چون زندگی رو توی چشم های تو دیدم

So shine bright, tonight you and I

پس بدرخش ، من و تو ..

We’re beautiful like diamonds in the sky

ما مث الماسی ک توی اسمون زیباییم

Eye to eye, so alive

چشم تو چشم ، پر نشات

We’re beautiful like diamonds in the sky

ما مث الماسی ک توی اسمون زیباییم

Shine bright like a diamond

مث یک الماس درخشان میدرخشی

Shine bright like a diamond

مث یک الماس درخشان میدرخشی

Shining bright like a diamond

مث یک الماس درخشان میدرخشی

We’re beautiful like diamonds in the sky

ما مث الماسی ک توی اسمون زیباییم

Shine bright like a diamond

مث یک الماس درخشان میدرخشی

Shine bright like a diamond

مث یک الماس درخشان میدرخشی

Shining bright like a diamond

مث یک الماس درخشان میدرخشی

We’re beautiful like diamonds in the sky

ما مث الماسی ک توی اسمون زیباییم

Palms rise to the universe

دست ها به سوی اسمون بلند میشه

As we moonshine and molly

همونطور ک ما مث نور ماه میشیم

Feel the warmth, we’ll never die

گرما رو احساس کن، ما هیچوقت نمیمیریم

We’re like diamonds in the sky

ما مث الماسی توی اسمون هستیم

You’re a shooting star I see

تو ستاره ای ک دارم میبینم و هدفت قرار دادی

A vision of ecstasy

به نگاه به وجد اومده ..

When you hold me, I’m alive

وقتی ک بقلم میکنی ، من سرزنده ام

We’re like diamonds in the sky

ما مث الماسی توی اسمون هستیم

At first sight I left the energy of sun rays

تو همون نگاه اول من بیخیال انرژی خورشید شدم

I saw the life inside your eyes

چون زندگی رو توی چشم های تو دیدم

So shine bright, tonight you and I

پس بدرخش ، من و تو ..

We’re beautiful like diamonds in the sky

ما مث الماسی ک توی اسمونه زیباییم

Eye to eye, so alive

چشم تو چشم ، پر از سرزندگی

We’re beautiful like diamonds in the sky

ما مث الماسی ک توی اسمونه زیباییم

Shine bright like a diamond X3

مث یک الماس درخشان میدرخشی

We’re beautiful like diamonds in the sky

ما مث الماسی ک توی اسمونه زیباییمs

Shine bright like a diamond x3

مث یک الماس درخشان میدرخشی

We’re beautiful like diamonds in the sky

ما مث الماسی ک توی اسمونه زیباییم

Shine bright like a diamond x3

مث یک الماس درخشان میدرخشی

So shine bright, tonight you and I

پس بدرخش ، من و تو ..

We’re beautiful like diamonds in the sky

ما مث الماسی ک توی اسمونه زیباییم

Eye to eye, so alive

چشم تو چشم ، پر از سرزندگی

We’re beautiful like diamonds in the sky

ما مث الماسی ک توی اسمونه زیباییم

Shine bright like a diamond X3

مث یک الماس درخشان میدرخشی

 

 

 

هرکس دوست داشت ترجمش رو واسمون ارسال کنه تا به اسم خودش در این پست قرارش بدم:

 

 MLTR (Michael Learns To Rock)

 

Blue Night

داتلود فایل صوتی کم حجم:

http://majiddownload.com/up1/12478/1437635719.mp3


Lately you have been asking me
if all my words are true
Don't you know I'll do anything for you 

Sometimes I haven't been good to you
Sometimes I've made you cry
And I am sorry for everything 


but I promise you girl
I promise you this 

[Chorus:]
When the blue night is over my face
on the dark side of the world in space
When I'm all alone with the stars above
you are the one I love 

So there's no need to worry girl
My heart is sealed for you
And no one's gonna take it away 

cos' I promise you girl
I promise you this 

[Chorus:]
When the blue night is over my face
on the dark side of the world in space
When I'm all alone with the stars above
you are the one I love 

Your voice is calling to me in my dreams
My love is stronger than it's ever been

 

 

  

    از دوستان اگه کسی مایل بود ترجمش رو برامون ایمیل کنه.

  hotel california    

http://music.up-is.ir/dl14/1372881377.mp3

  ترجمه این آهنگ زبا رو آقا رضای گل واسمون فرستادن.لذت ببرید.

 

Hotel  California

 

 

 

هتل کـــــــــــالیفرنیا

 

 

 

On a dark desert highway, cool wind in my hair

 

 

 

درآزاد راهی تاریک و سوت و کور ، خنکای باد لابلای موهایم

 

 

 

Warm smell of colitas, rising up through the air

 

 

 

هوا آکنده از بوی تند کالیتاس (نوعی مخدر گیاهی)

 

Up ahead in the distance, I saw a shimmering light

 

در فاصله ای دور پیش رو ،نور لرزان چراغی را دیدم

My head grew heavy and my sight grew dim

 

سرم سنگین شد و چشمانم سیاهی رفت

I had to stop for the night

 

ناگزیر بودم که شب را توقف کنم

There she stood in the doorway

 

آنجا دختری در میانه در ایستاده بود

I heard the mission bell

 

صدای زنگ ورود به هتل را شنیدم

And I was thinking to myself

 

با خود در این فکر بودم

this could be heaven or this could be hell

 

که این می تواند بهشت باشد یا جهنم باشد

Then she lit up a candle and she showed me the way

 

سپس شمعی روشن کرد و راه را بمن نشان داد

There were voices down the corridor

 

پائین راهرو صداهائی بود

I thought I heard them say...

 

فکر می کنم که شنیدم می گفتند:

Welcome to the hotel California

 

به هتل کالیفـــــــــــــــرنیا خوش آمدی

Such a lovely place

 

چه جای دل انگیزی

Such a lovely face

 

چه صورت دوست داشتنی ای

Plenty of room at the hotel California

 

اتاقهای زیادی در هتل کالیفرنیا هست

Any time of year, you can find it here

 

تمام طول سال خواهید یافت

Her mind is tiffany-twisted, she got the mercedes bends

 

ذهن او بسان توری نازک پیچیده شده ای است، او صاحب این مرسدس است

She got a lot of pretty, pretty boys, that she calls friends

 

پسرهای خیلی زیبائی را از آن خود کرده که دوست خطابشان می کند

How they dance in the courtyard, sweet summer sweat

 

وه ، که چگونه در حیاط پایکوبی میکنند ، تابستان گرم و دلچسب

Some dance to remember, some dance to forget

 

بعضی می رقصند که به خاطر بسپارند، بعضی می رقصند که فـــــــراموش کنند

So I called up the captain

 

سپس پیشخدمت را صدا زدم

’please bring me my wine’

 

لطفا" شراب مرا بیاورید

He said, ’we haven’t had that spirit here since nineteen sixty nine’

او گفت که از 1969 آن مشروب را اینجا نداشته ایم

And still those voices are calling from far away

 

و همچنان آن صدا ها از دور دست فریاد می زنند

Wake you up in the middle of the night

 

در نیمه های شب بیدارت می کنند

Just to hear them say...

 

تا بشنوی که می گویند

Welcome to the hotel California

 

به هتل کالیفرنیـــــــــــــــا خوش آمدی

Such a lovely place

 

چه جای دل انگیزی

Such a lovely face

 

چه صورت دوست داشتنی ای

They livin’ it up at the hotel California

 

آنها به خوشی در هتل کالیفرنیا روزگار را می گذرانند

What a nice surprise, bring your alibis

 

عذر تو چه تصادف جالبی را به دنبال داشت

Mirrors on the ceiling,

 

آینه های روی سقف

The pink champagne on ice

 

شامپاین عالی در (ظرف) یخ

And she said ’we are all just prisoners here, of our own device’

دختر گفت که ما با میل خود در اینجا زندانی هستیم

And in the master’s chambers,

 

در اتاق رئیس هتل

They gathered for the feast

 

برای جشن دور هم جمع شدند

The stab it with their steely knives,

 

/ 92 نظر / 1346 بازدید
نمایش نظرات قبلی
melika

سلام میشه خواهشا ترجمه ی اهنگ this is war رو هم قرار بدید بعضی از گلماتش رو نمیتونم بفهمم

منم

لطفا ترجمه رو که معادل فارسیم داره بگید. the things you take for granted , someone else is praying for.

کیوان

از فایل های آموزشی که دراختیار گذاشتید سپاسگزارم ....

آراد

بسیار بسیار سپاسگذارم سایت بسیار عالی دارید... ترجمه ها رو هم لطفابگذارید...

سارا

سلام ممنون از وبلاگ خوبتون. یه درخواستی داشتم توی کتاب English file1 صفحه ی 17 قسمت پایین یه آهنگی هست به نام please don't go باید متن اونو بنویسم اما از اونجایی که یکم برام سخت بود نتونستم. تو اینترنتم کلی سرچ کردم ولی با اونی که تو سی دی هست متفاوته اگه ممکنه متن اونو تو وبتون قرار بدین. تا شنبه بهش نیاز دارم

نگین

سلام هر آهنگی رو بخوام میتونید برام متنش رو بنویسید؟

نگین

میتونم یه آهنگ بهتون معرفی کنم و شما متنش رو برام بنویسید؟

mahtab

It's perfect, thank you so much.so skilled for me :)

نگین

جوابم رو ندادید؟

ناز

سلام لطفا ترجمه آهنگ های chris youngرو هم بذارید Tomorrow Lonely eyes و....