مرکز آموزش زبان انگلیسی

مرکز آموزش زبان انگلیسی

مترادف و متضاد های کتاب زبان انگلیسی اول دبیرستان

Lesson Two درس دوم:     معنی کلمه مترادف معنی   پرورش دادن grow raise پرورش دادن   قطعه-تکه piece part قطعه-تکه   کاملا quite complete کاملا   پشت back behind پشت   باهوش-زرنگ clever bright باهوش-زرنگ   بالا رفتن climb Go up بالارفتن   امتحان exam test امتحان   مزرعه farm field مزرعه   کارگر مزرعه farmhand farm worker کارگر مزرعه   تعمیر کردن fix repair تعمیر کردن   رسیده (میوه ) ripe green نارس-کال ( میوه )   جنگل jungle forest جنگل   زمین- سرزمین land ground زمین- سرزمین   معنی کلمه متضاد معنی   بیدار awake asleep خوابالود   درپشت On the ... ادامه مطلب
/ 28 نظر / 336 بازدید
شهریور 94
1 پست
مهر 93
2 پست
دی 92
1 پست
مهر 92
2 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
دی 91
2 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
3 پست
شهریور 91
8 پست
مرداد 91
4 پست
تیر 91
6 پست
خرداد 91
15 پست
اسفند 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
2 پست
قید_و_صفت
1 پست
قید
1 پست
sympathy_sayings
1 پست
quran
1 پست
quran-english
1 پست
wordwebprov67
1 پست
voa+ielts+vcd+
1 پست
acronyms
1 پست
toefl+ielts
1 پست
شعر
1 پست
english_poetry
1 پست
english_sms
1 پست
چت
1 پست
تافل
1 پست
phonetics
1 پست
جدول_ipa
1 پست
reading
4 پست
high_school
1 پست
ok
1 پست
صفت
2 پست
smsشب_یلدا
1 پست
yalda_night
1 پست
imam_hussein
1 پست
animal_farm
1 پست
آکرونیم
1 پست
acronym
1 پست
traditional_food
1 پست
ریدینگ
1 پست
زبانکده
1 پست
ردینگ
1 پست
حدیث_روز
1 پست
1000_حدیث
1 پست
english_hadith
1 پست
short_story
1 پست
irregular_verbs
1 پست
oral_stories
1 پست
proverbs
1 پست
listening
2 پست
فونت
1 پست
fonts
1 پست
english_alphabet
1 پست
اسلنگ
1 پست
british_slang
1 پست
american_english
1 پست
british_english
1 پست
504
1 پست
504_واژه
1 پست
pmd_dictionary
1 پست
اعشار
1 پست
do_and_does
1 پست
کابرد_do
1 پست
طرح_درس
1 پست
what_is_ashura_?
1 پست
دیکشنری
1 پست
نم
1 پست
new_day
1 پست