گرامر سال اول راهنمائی:

گرامر سال اول راهنمائی

در زبان انگلیسی هر جمله حداقل از سه قسمت تشکیل شده است:

کامل کننده ی جمله  +  فعل  +  فاعل = جمله

مثال  :I  am   a  student .

فاعل همان شخص یا چیزی است که کار را انجام می دهد و می توان آن را به یکی از صورت های زیر نوشت :

1- اسم شخص         2- تعدادی کلمه که توصیف کننده ی فاعل باشند.     3 ضمایر فاعلی

ضمایر فاعلی به دو دسته تقسیم می شوند:1- ضمایر فاعلی مفرد      2- ضمایر فاعلی جمع

ضمایر فاعلی مفرد و افعال متناسب آنها به شرح جدول زیر است:

 

مخفف فعل و فاعل

فعل

ضمایر فاعلی مفرد

معنی

I'm

am

I

من

You're

are

You

تو

He's

is

He

او ( مذکر )

She's

is

She

او (مونث )

It's

is

It

آن

 

þ اگر کامل کننده ی جمله اسم مفرد باشد قبل از آن کلمه ی a  ( به معنی یک ) را می نویسیم.

þ ضمایر He  و She  برای انسان و ضمیر It  فقط برای اشیاء و حیوانات به کار می رود. به این ضمایر سوم شخص مفرد گفته می شود.

 

 

 

    درس ششم

 

 

علاوه بر ضمایر فاعلی مفرد که در درس 5 خواندیم ، تعدادی ضمایر فاعلی نیز وجود دارند که برای جمع به کار می روند. به آنها ضمایر فاعلی جمع گفته می شود و افعال متناسب آنها به شرح جدول زیر می باشد:

 

مخفف فعل و فاعل

فعل

ضمایر فاعلی جمع

معنی

We're

are

We

ما

You're

are

You

شما

They're

 are

They

ایشان ( آنها)

 

 

برای سوالی کردن جملات انگلیسی کافی است که فعل جمله ( یعنی am – is – are) را به اول جمله آورده ، فاعل را بعد از آن بنویسیم و در آخر نیز علامت سوال (?) بگذاریم. مانند:

 He is a student.

 

Is he s student ?

برای دادن جواب کوتاه مثبت ابتدا کلمه ی Yes (به معنی بله) را نوشته ، بعد از آن علامت (,) می گذاریم. سپس به ترتیب ضمیر فاعلی مناسب و فعل را می نویسیم. برای نوشتن جواب بلند یا کامل نیز جای فعل و فاعل جمله ی سوالی را عوض می کنیم. مانند:

Yes, he is. He is a student.

 þبعد از ضمایر فاعلی جمع ، معمولاً کامل کننده ی جمع به کار می رود.

برای تبدیل کردن یک اسم مفرد به یک اسم جمع ، ابتدا کلمه ی a  ( به معنی یک ) را از اول اسم حذف کرده ، به آخر آن حرف s را اضافه می کنیم.اگر آخرین حرف اسم یکی از حروفch – s – z – x یا sh باشد به جای حرف s  دو حرف es را اضافه می کنیم.

مثال : a pen   ð    pens                      a bus    ð buses

    اتوبوس ها            یک اتوبوس                                          خودکار ها                 یک خودکار

 

تبدیل کردن ضمایر فاعلی به یکدیگر

هرگاه در جمله ی سوالی ضمایر I  یا We  استفاده شده باشد ، در جواب دادن از ضمیر You  استفاده می کنیم. همچنین اگر در جمله ی سوالی ضمیر You  به کار رفته باشد ، در جواب با توجه به متن از ضمیر I  یا We  استفاده می کنیم.

مثال 1: Are you a student ?

        Yes, I am.

مثال 2: Are you students ?

        Yes, we are.

 

         درس هفتم

 

 

برای نوشتن جواب کوتاه منفی ، ابتدا کلمه ی No ( به معنی نخیر ) را نوشته ، بعد از آن علامت ( ,) را می گذاریم. سپس به ترتیب ضمیر فاعلی و فعل متناسب آن را نوشته ، قید منفی not  را به آن اضافه می کنیم. جواب کامل و بلند را نیز می توان به صورت 1: جواب کامل مثبت نوشت که در این صورت باید بعد از فعل ، قید منفی not  را اضافه کرد  یا       2: جواب کامل مثبت نوشت که در این صورت باید کامل کننده ی جمله ی سوالی را عوض کرد. مانند:

 Is he a doctor?

 No, he isn't. He's not a doctor.

            یا        He's a teacher.

علاوه بر سوالاتی که جواب آنها Yes یا No  می باشد و به سوالات بلی نخیر معروفند تعداد دیگری از سوالات نیز وجود دارند که به سوالات wh مشهور شده اند. برای نوشتن چنین سوالی با کلمه ی پرسشی What  ( به معنی چه چیزی و چه کاره ) به ترتیب زیر عمل می کنیم:

1-     ابتدا کلمه ی پرسشی what را می نویسیم.

2-     سپس کامل کننده ی جمله را که جواب سوال می باشد ، حذف می کنیم.

3-     در ادامه به ترتیب فعل و فاعل را نوشته و در آخر نیز علامت سوال می گذاریم.

She is a nurse.

What is she?

þ در جملات منفی می توان مخفف فعل و قید منفی not  را نوشت. بدین صورت که فعل و قید منفی را به هم چسبانده ، حرف o قید منفی را حذف کرده به جای آن علامت ' می گذاریم.

is not ð    isn't

þ فعل am  و قید منفی not  هرگز به صورت مخفف نوشته نمی شوند.

þ در هر جمله می توان فقط یا فاعل و فعل را به صورت مخفف نوشت یا فعل و قید منفی را.

 

در نوشتن باید به نکات زیر توجه کرد:

1-     همیشه اولین حرف جمله به شکل بزرگ نوشته می شود.

2-     بین حروف یک کلمه فاصله داده نمی شود.

3-     بین دو کلمه فاصله ای به اندازه ی حرف بزرگ O گذاشته می شود.

4-     اسامی افراد ، شهرها ، کشورها ، رودها ، کوه ها ، استانها ، روزهای هفته و ماه ها در هر جای جمله با حرف بزرگ شروع می شوند.

 

 

 

      درس هشتم

 

 

برای اشاره به چیزی یا چیزهای دور و نزدیک از کلماتی استفاده می شود که به آنها اسم های اشاره می گویند و به شرح جدول زیر است :

 

دور

نزدیک

 

آن

That

این

This

مفرد

آن ها

Those

این ها

These

جمع

 

بعد از اسم های اشاره ی This  و That فعل مفرد is و کامل کننده ی مفرد به کار می رود. بعد از اسم های اشاره ی جمع یعنی These  و Those هم فعل جمع are  و کامل کننده ی جمع نوشته می شود. مانند:

This is a book.

These are books.

برای سوالی کردن این گونه جملات نیز کافی است فعل را به اول جمله آورده ، اسم اشاره را بعد از آن نوشته و در آخر نیز علامت سوال بگذاریم.

مثال  : Is this a book?

 þاگر اولین حرف اسم مفردی یکی از حروف صدادار ( a – i – o – u –e ) باشد قبل از آن به جای a کلمه ی(an )  به معنی یک را می نویسیم.

This is an apple.

 þدر جواب دادن به سوالات به جای اسم های اشاره از ضمایر فاعلی مناسب (  it  یا  they ) استفاده می کنیم.

Is that a pen?         Yes, it is.

 

 

      درس نهم و دهم

 

فعل های  have  و  has  به معنی داشتن ، برای صحبت کردن درباره ی این که چه کسی ، چه چیزی دارد مورد استفاده قرار می گیرد. فعل  has فقط برای سوم شخص مفرد و فعل  have  برای بقیه ی فاعل ها نوشته می شود. مانند :

Ali has a book.

They have a car.

برای سوالی کردن جملاتی که در آن ها از این افعال استفاده شده است، فعل  have  یا  has  موجود در جمله را به اول آورده ، در آخر علامت سوال می گذاریم. در نوشتن جواب کوتاه و کامل نیز از همین افعال استفاده می کنیم.

Has Ali a book? Yes, he has.

Have they a car? Yes, they have.

برای منفی کردن جملات نیز کافی است قید منفی  not را به افعال  have  یا  has  اضافه کنیم.

Ali has not a book.

þ مخفف این افعال و قید منفی به صورت  haven't  و  hasn't  نوشته می شود.

þ  اسم اشخاص اگر به تنهایی در جمله نوشته شود سوم شخص مفرد به حساب می آید ولی اگر اسم دو یا چند شخص با هم ، به عنوان فاعل جمله  نوشته شود ، سوم شخص جمع محسوب می شوند.

/ 16 نظر / 219 بازدید
نمایش نظرات قبلی

بسیار استفاده کردم با سپاس فراوان از زحمت شما برای ایجاد این مطلب

علی

مطالب مختصر و مفید بودن. thank you very much!

barekati

واقعا ممنونم برای تدریس به این خلاصه نیاز داشتم

sara

mamnoonam.ghabele estefade va khoob bod .

عالی بود متشکرم

شکیبا

ممنون مفید بود

عبدالقدوس جدگال

در فایل های پی دی اف جملات انگلش را ببینید بهم خوردن چک کند پلیز

شیوا

بابت همه زحمات و تلاشهاتون ازتون ممنونم ..عالی بود

با سلام و سپاس لینک دانلود فایل گرامر دارای مشکل است و قابل دانلود نیست